Cégünk vállalja:

 • Acél szádfalas munkatér határolás készítése vibrációs technológiával bármilyen szádlemezzel

 • Acél szádfalas munkatér határolás készítése pneumatikus vagy hidraulikus technológiával

 • Melegen hengerelt acél szelvények (I, H, U, O) verése-húzása pld. Siemens dúcolathoz

 • Acélcsövek verése-húzása 3 000 mm átmérőig vibrációs technológiával

 • Acélcsövek, csőcölöpök verése dinamikus kalapáccsal 10-24 kJ/ütés energiával 300 mm - 800 mm átmérőig

 • Facölöpök verése vibrációs és pneumatikus technológiával

 • Előre gyártott vasbeton cölöpök verése-húzása vibrációs technológiával 500 mm cölöp vastagságig

 • Előre gyártott vasbeton cölöpök verése dinamikus kalapáccsal 10-24 kJ/ütés energiával

 • Kútalapok készítése köpenycsöves technológiával 1 000 mm átmérőtől 3 000 mm átmérőig

 • Szádfalak, partfalak kihorgonyzása

 • Acél szádlemezek beszerzése

 • Szállítás közúton és vízen

 • Daruzás 100 tonna teherbírásig

uMoFT kicsi

nfu logo

mag logo

GDPR

I. Fejezet

Az üzemeltető a HAVARIA Speciális Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 112., statisztikai számjel: 10340967-4399-113-13.

Az üzemeltető elérhetőségei:

 • levelezési cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 112.
 • e-mail cím: iroda@gmail.com

Az üzemeltető felel a személyes adatok feldolgozásáért az európai parlament és az európai bizottság (EÚ) rendelete szerint, 2016/679 dátum 2016 április 27 a természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, valamint az e fajta információk szabad áramlásáról, (tovább mint GDPR)

Az üzemeltető megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést ahhoz, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét.

Az üzemeltető nem bíz meg felelős személyt.

Az üzemeltető nem szándékozik átvinni a személyes adatokat egy harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe.

A „személyes adatok“ olyan információk, melyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak (tovább „érintett személy“); azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, leginkább olyan ismertetőre hagyatkozva, mint a név, azonosítószám, lokalizációs adatok, online azonosító, avagy egy vagy több elemre hagyatkozva, melyek egyediek ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális identitása szempontjából.

II. Fejezet

A feldolgozás céljai, a feldolgozás jogi alapjai:

A Havaria Kft. adatkezelési célja a munkáltatói jog gyakorlása a GDPR alapján.

 

A munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának célja a munkavállalói magatartás ellenőrzése, baleset- és vagyonvédelem a Munkatörvénykönyve 11.§ (1) bekezdése, valamint a Szvtv. 31.§ (1) bekezdésének megfelelően.

 

 
III. Fejezet

 

Az érintett személy jogai:

Az érintett személy jogait a GDPR 3. fejezete határozza meg.

Joga van kikérni a személyes adatokat az üzemeltetőtől, melyek az adott személyre vonatkoznak, joga van a javításra vagy azok törlésére, vagy azok felhasználásának korlátozására, valamint azok továbbítására.

Joga van szintén panaszt beadni a felügyelő szervnek.

Amennyiben a személyes adatok írott beleegyezés alapján kerülnek feldolgozásra, az érintett személynek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nincs hatással a feldolgozás jogszerűségére, amely a visszavonás előtti beleegyezésből indult ki.

A személyes adatok védelmére vonatkozó információk miatt, kérem a fenti elérhetőségen keressen.

Ezek a feltételek 2018. május 2-tól lépnek életbe.

Cégismertető

Cégismertető

A vállalkozás 1989. évben alakult. A kezdeti időben gépjavítást, lakatos munkákat, építőipari tevékenységet végzett, majd 1991-től a mélyépítés keretén belül a szádolási-, cölöpverési munkára specializálódott. A vezetés a cég fennállása óta folyamatosan fejlesztéseket hajt végre. Beruházásait az eszközök biztosítására és modernizálására fordítja. Jelenleg a szádolás, cölöpözés, és kútalapozás kiv itelezésétvégzi saját gépeivel és személyi állományával. 

Register to read more...

Miért Mi?

 • Egyedülálló géppark

  A cég technikailag jól felszerelten-, a szakemberei jól fekészülten végzik a feladataikat. Számtalan vállalkozással állunk kapcsolatban az ország egész területén.

 • Szádlemez készlet

  A Havaria Kft. Magyarország egyik legjelentősebb acélszádlemez készletével rendelkezik.

 • Speciális feladatok

  Speciális feladatokat is el tudunk végezni, pld. 3000 mm átmérőig acél csövek lehajtása vibrációs technológiával, 20 fm hosszú dupla szádlemezek leverése-fvisszahúzása, dinamikus kalapáccsal szádlemezek-, acélcsövek utánverése, acél köpenycső védelmében kútalapozás, stb.

 • Egyedi felszereltség és készség

  Bárhol összeépíthető, - tehergépkocsival szállítható - úszó ponton rendszerünk alkalmazása a vízi munkáknál (szádolás, cölöpözés, katasztrófa elhárítási,- kárelhárítási munkák, stb.).

 • Havaria specialitás

  Árvízvédelmi szakirányítás,  védekezésszervezés és végrehajtás a földmunkától a könnyűbúvár munkákig.

 • Tapasztalat

  26 éves szakmai tapasztalat a szádfalazásban, munkagödör megtámasztásban, vasbeton cölöpverési munkákban.

Minőség- és környezeti politika

1.1.   A HAVARIA Kft. Minőség-és környezetpolitikája

 

            A HAVARIA Kft. életében a minőség és a környezetvédelem is fontos szerepet kap. A szádfalak építése és bontása, cölöpözés, vízkár elhárítási tevékenység és úszó olajszennyeződés begyűjtési, deponálási tevékenységeink során magas műszaki minőség megvalósításához, vevőink elégedettségének növeléséhez vevő- és minőségközpontú megközelítést alkalmazunk az általunk folytatott tevékenységek irányítása és végrehajtása során, mindeközben ügyelünk arra, hogy tevékenységünk a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje, károsítsa.

            A cég 1990-es megalapítása óta megtanultuk, hogy mindig olyan minőségű munkát kell szolgáltatnunk, amely a jogszabályoknak és vevőink igényének pontosan megfelel.

            Munkatársaink megalapozott szakmai múlttal rendelkeznek, vezetésünk pedig fő feladatának tekinti a kivitelezés és szolgáltatás minőségének és hatékonyságának biztosítását, a természeti környezet maximális megvédését.

            Ezen célkitűzésünk elérését az alábbiak szerint biztosítjuk:

 • üzleti folyamatainkat az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerint felépülő minőség- és környezetirányítási rendszer keretében szervezzük, működtetjük és fejlesztjük,
 • a minőség biztosításának személyi és tárgyi feltételeit tervszerűen fejlesztjük, törekszünk arra, hogy korszerű és megbízható gépparkkal, eszközökkel tudjuk végezni tevékenységünket,
 • a társaságunk tevékenységében felhasznált termékeket és szolgáltatásokat a minőség- és környezetirányítási rendszer előírásai szerint rendszeresen értékeljük és kezeljük,
 • alvállalkozóink környezeti teljesítményét folyamatosan ellenőrizzük és felügyeljük,
  • a kivitelezésből eredő környezetszennyezés megelőzését, ill. környezetterhelő hatások (terület szennyezése, légszennyezettség, építési zajszint) minimumra csökkentést érvényesítjük,
  • fontos számunkra a hulladékokkal való környezettudatos foglalkozás, azok szelektív gyűjtése, az újrahasznosítható hulladékok arányának növelése,
  • törekszünk az erőforrások gazdaságos felhasználására, az energiafelhasználás minimálisra való csökkentésére,
 • folyamatos képzést és oktatást biztosítunk munkatársaink számára a szakmai fejlődés biztosítására azért, hogy mindenkor képesek legyenek az adott technikai eszközökkel, technológiákkal a megrendelőink igényeinek maradéktalan teljesítésére,
 • rendszerünk teljesítményét a hatékony hibamegelőzés és a folyamatos fejlesztés módszerével fokozzuk.

            Mindezek segítségével célul tűztük ki, hogy a megrendelőink mindenkori elvárásainak megfeleljünk, így a piaci pozíciónkat javítsuk, az elégedett megrendelőink számát növeljük az üzleti környezeti változások ellenére is.

            A társaság a minőség- és környezetpolitikát, ill. a folyamatok és környezeti hatások kockázatelemzéseit is alapul véve évente célokat és programokat fogalmaz meg és tűz ki, melyek teljesülését folyamatosan ellenőrzi.

 

Ráckeve, 2017. december 1.

 

                                                                                              _______________________

                                                                                              Körmendi Lukács ügyvezető

Telephelyek

Telephelyek

A Havaria Kft. két telephellyel rendelkezik. Központi telephelyet alakítottunk ki a Csepel-sziget közepén elhelyezkedő Szigetújfaluban a cégcsoporthoz tartozó Larssen Depo Kft.-vel együtt, mintegy 23 000 m2 területen.

H-2319 Szigetújfalu, Fő út 122.

H-2300 Ráckeve, Sillingi út 10.

Register to read more...

Tanusítványok, elismerések:

Register to read more...

Céginformációk

Cégünk adatai, elérhetőségeink és weboldalaink.

Register to read more...

Partnereink

Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok Céglogok

Havaria Kft.

Székhely/Iroda: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 112.
Telefon/Fax: +36 24 485 827

Telephely: 2319 Szigetújfalu, Fő út 122.
Telephely: 2300 Ráckeve, Sillingi út 16.

E-mail: iroda@havariakft.hu
E-mail: vallalkozas@havariakft.hu

HAVARIA Kft. - D&B Gyémánt okleveles cég

css3logo

Oldalunk megtekintéséhez a minimum 1024x768-as felbontást ajánljuk. Az oldal optimalizálva:Firefox 3.6+, IE 8+, chrome, Safari 4 © TamWeb 2013