GDPR

I. Fejezet

Az üzemeltető a HAVARIA Speciális Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 112., statisztikai számjel: 10340967-4399-113-13.

Az üzemeltető elérhetőségei:

  • levelezési cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 112.
  • e-mail cím: iroda@gmail.com

Az üzemeltető felel a személyes adatok feldolgozásáért az európai parlament és az európai bizottság (EÚ) rendelete szerint, 2016/679 dátum 2016 április 27 a természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, valamint az e fajta információk szabad áramlásáról, (tovább mint GDPR)

Az üzemeltető megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést ahhoz, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét.

Az üzemeltető nem bíz meg felelős személyt.

Az üzemeltető nem szándékozik átvinni a személyes adatokat egy harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe.

A „személyes adatok“ olyan információk, melyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak (tovább „érintett személy“); azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, leginkább olyan ismertetőre hagyatkozva, mint a név, azonosítószám, lokalizációs adatok, online azonosító, avagy egy vagy több elemre hagyatkozva, melyek egyediek ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális identitása szempontjából.

II. Fejezet

A feldolgozás céljai, a feldolgozás jogi alapjai:

A Havaria Kft. adatkezelési célja a munkáltatói jog gyakorlása a GDPR alapján.

 

A munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának célja a munkavállalói magatartás ellenőrzése, baleset- és vagyonvédelem a Munkatörvénykönyve 11.§ (1) bekezdése, valamint a Szvtv. 31.§ (1) bekezdésének megfelelően.

 

 
III. Fejezet

 

Az érintett személy jogai:

Az érintett személy jogait a GDPR 3. fejezete határozza meg.

Joga van kikérni a személyes adatokat az üzemeltetőtől, melyek az adott személyre vonatkoznak, joga van a javításra vagy azok törlésére, vagy azok felhasználásának korlátozására, valamint azok továbbítására.

Joga van szintén panaszt beadni a felügyelő szervnek.

Amennyiben a személyes adatok írott beleegyezés alapján kerülnek feldolgozásra, az érintett személynek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nincs hatással a feldolgozás jogszerűségére, amely a visszavonás előtti beleegyezésből indult ki.

A személyes adatok védelmére vonatkozó információk miatt, kérem a fenti elérhetőségen keressen.

Ezek a feltételek 2018. május 2-tól lépnek életbe.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.